Fabrikk-omvisning

Standard Factory

Standard fabrikk

Material warehouse

Materiell lager

Sewing workshop

Syverksted

Inspection and packaging workshop

Inspeksjon og emballasjeverksted

Finished products warehouse

Varer av ferdige produkter